Bạn gặp khó khăn khi sử dụng máy tính ?

InitNg phiên bản tiếng Việt là một website chuyên chia sẽ các thủ thuật công nghệ, internet, phần mềm máy tính, game offline, game online miễn phí.