Văn phòng

Kho phần mềm dành cho dân văn phòng như các phần mềm Office miễn phí chọn lọc như Microsoft Office, Open Office, Outlook, Powerpoint, phần mềm diệt virus và bảo vệ máy tính như Kaspersky, Avira, AVG..Tất cả các phần mềm được được hướng dẫn chi tiết và dễ dàng cài đặt ngay cả khi bạn “mù tịt” về máy tính.