Về chúng tôi

InitNg là một trong những website đi đầu trong lĩnh vực chia sẽ thủ thuật, phần mềm và game miễn phí. InitNg nói không với các game lậu cũng như các phiên bản phần mềm bẻ khóa. Những chia sẽ của chúng tôi sẽ giúp bạn có một môi trường tốt nhất khi bạn gặp các thắc mắc về vấn đề công nghệ. Tuy nhiên, để hiểu hơn về InitNg bạn có thể xem chi tiết ngay dưới đây.

Wikipedia định nghĩa về InitNg

Giới thiệu InitNg

Initng là sự thay thế hoàn toàn cho init System System V, quá trình đầu tiên được tạo ra bởi kernel trong các hệ điều hành máy tính giống Unix, chịu trách nhiệm khởi tạo mọi tiến trình khác. Trang web của initng gọi initng là “Hệ thống init thế hệ tiếp theo”. Điều này được tạm dịch từ câu nói: “Next Generation init System

Bạn có thể xem chi tiết tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Initng

InitNg thế hệ mới

Tại Việt Nam, chúng tôi sở hữu InitNg và với mục tiêu trở thành một trong những website đi đầu trong lĩnh vực công nghệ. Những thông tin của chúng tôi mang đến cho đọc giả bao gồm:

  • Thủ thuật phần mềm
  • Thủ thuật công nghệ
  • Thủ thuật internet
  • Thủ thuật máy tính
  • Gam miễn phí

Lý tưởng

Trong giai đoạn phát triển đầu tiên, InitNg gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình kêu gọi vốn cũng như thuê các tác giả viết bài. Do đó, rất mong đọc giả có thể luôn ủng hộ và đồng hành cùng InitNg để tạo thành một diễn đàn công nghệ phát triển, cung cấp nhiều kiến thức cho người dùng.