Giới thiệu về Vũ Thanh Bình

Về Vũ Thanh Bình

Vũ Thanh Bình

  • Họ Và Tên: Vũ Thanh Bình
  • Ngày sinh: 07/03/1999
  • Email: vtb2773@gmail.com

Tiểu sử Vũ Thanh Bình

  • Học cấp 2 tại THCS Hòa Phú
  • Học cấp 3 tại THPT Thực Hành Cao Nguyên
  • Học đại học tại Trường Đại Học Kinh Tế

Sứ mệnh

Tôi lập ra blog này để:

  • Chia sẽ kiến thức công nghệ
  • Làm bạn với nhiều người
  • Giúp khám phá hơn nhiều kiến thức mới từ Internet